တစ္ႏွစ္ဝင္ေငြ သိန္း ၆၀ အထက္ရွိသူေတြ ဝင္ေငြခြန္ေဆာင္ရမည္

တစ္လမွာ ၀င္ေငြက်ပ္ ငါးသိန္းအထက္နဲ႔ တစ္ႏွစ္မွာ ေငြက်ပ္ သိန္း ၆၀ အထက္ရွိသူေတြ ၀င္ေငြခြန္ေဆာင္ရမယ္လုိ႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္းက ဒီေန႔ ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာကုိ ဒီကေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာျမတ္ဥာဏစုိးက တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီရဲ႕ ေတ႔ြရွိခ်က္ အစီရင္ ခံစာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္းက အခုလုိ ေျပာပါတယ္။

“အရင္တုန္းက လစာ ၄၈ သိန္းအထိရတဲ့လူေတြ ဝင္ေငြအခြန္ ေပးေဆာင္စရာမလိုဘူး၊ အခု လစာဝင္ေငြ သိန္း ၆ဝ အထိရတဲ့လူေတြ ေဆာင္စရာမလိုဘူး၊ သိန္း ၆၁ က်ပ္ရမွ ဝင္ေငြအခြန္ေဆာင္ရမယ္၊ ပ်ဥ္းမျခင္း ေျပာမယ္ ဆိုရင္ တစ္လ ၅ သိန္းရတဲ့လူေတြ ဝင္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္စရာ မလိုေတာ့ပါဘူး”

အရင္က တစ္လမွာ လစာ၀င္ေငြ က်ပ္ေလးသိန္းအထက္၊ တစ္ႏွစ္လံုးမွာ ၄၈ သိန္း ၀င္ေငြရွိသူေတြက ၀င္ေငြခြန္ ေဆာင္ရမွာျဖစ္ၿပီး အခုအခ်ိန္မွာ ေျဖေလွ်ာ့လုိက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဦးေအာင္မင္းက ေျပာပါတယ္။

အဲဒီလို ေလွ်ာ့ေပါ့လုိက္တဲ့အတြက္ ျပည္သူေတြ ဖိစီးမႈနည္းသြားမယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

အခြန္ႏႈန္းထား ေလွ်ာ့ေပါ့လုိက္တဲ့အတြက္ ေလွ်ာ့နည္းသြားတဲ့ အခြန္၀င္ေငြေတြအတြက္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကေန ျဖည့္ဆည္းမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ အခြန္အေကာက္ဆုိင္ရာဥပေဒၾကမ္း ကို လႊတ္ေတာ္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေဆြးေႏြးၾကဦးမွာျဖစ္ပါတယ္။

RFA Burmese
https://www.rfa.org/burmese