ပန္းခ်ီကားထဲက အမ်ိဳးသမီးကို အလြယ္တကူ ျမင္ရလား … ?

တစ္ခါတေလ ျပင္ပမွာ ရွိေနတဲ့ ေရေျမေတာေတာင္ေတြထက္ေတာင္ ပုိၿပီး လွပ
ဆန္းသစ္တဲ့ အျမင္မ်ိဳးနဲ႔ ဖန္တီးႏုိင္ၾကပါတယ္။ အခု ပန္းခ်ီးကားေတြထဲမွာလည္း အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ဆီ ပါ၀င္ၿပီး
ပတ္၀န္းက်င္နဲ႔ သဘာ၀တူညီစြာ ေရးျခယ္ဖန္တီးထားတာမုိ႔ တစ္ခ်ိဳ႕ပုံေတြဟာ အမ်ိဳးသမီးကို ခ်က္ခ်င္း ျမင္ႏုိင္ဖုိ႔ ခက္ခဲပါတယ္။

(၁) အေရာင္ေတြနဲ႔ ေရာေထြးေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီး

ဒီဓာတ္ပုံထဲမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးဟာ ေျမျပင္မွာေၾကြက်ေနတဲ့ အေရာင္အေသြးစုံလင္လွတဲ့ သစ္ရြက္ေတြနဲ႔အတူ ေရာ
ယွက္ေနပါတယ္။ ပန္းခ်ီဆရာဟာ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕ ခႏၶကိုယ္ေပၚမွာ ပတ္၀န္းက်င္က အေရာင္ေတြနဲ႔တစ္ထပ္တည္းက်ေစ
မယ့္ အေရာင္ကို တိတိက်က် ေရြးခ်ယ္ထားတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

(၂) ေပါင္းစပ္မႈအႏုပညာ

ဒီပန္းခ်ီကားမွာေတာ့ ေပ်ာက္ေနတဲ့ အမ်ိဳးသမီးထက္စာရင္ ပန္းခ်ီဆရာရဲ႕ အေရာင္ေပါင္းစပ္မႈအႏုပညာက ပုိၿပီး လွ်ိဳ႕၀ွက္
နက္နဲ႔တယ္ဆုိတာကို ျမင္သာေစပါတယ္။

(၃) အႏုစိပ္ၾကည့္႐ႈျခင္း

အထက္ပါပန္းခ်ီကားကုိ အမ်ိဳးသမီးပါတဲ့ အပုိင္းေလးကုိ သီးသန္႔ခြဲယူၿပီး ေလ့လာၾကည့္တဲ့သေဘာပါ။ အေတာ္ေလးကို အႏုစိပ္ထားၿပီး ေသသပ္လြန္းလုိ႔ တကယ့္ကို ကိုယ္ေယာင္ေဖ်ာက္ထားတဲ့ ပုတ္သင္ညိဳထက္ေတာင္ ပိရိေနပါတယ္။

(၄) အေရာင္ အႏုအရင့္ေရြးခ်ယ္မႈ

ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်က္မွာ အေရာင္က အေရးႀကီးပါတယ္။ ကာလ Tune မမွန္ဘူးဆုိရင္ ပန္ခ်ီကားဟာ သဘာ၀မက်ေတာ့ဘဲ ၾကည့္ရသူကို အျမင္ပုိ႐ႈပ္ေထြးေစပါတယ္။ အခု ဒီပန္းခ်ီကားထဲမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ကို အေရာင္ေတြနဲ႔
အနီးစပ္ဆုံးပတ္၀န္းက်င္ထဲမွာ ေဖ်ာက္ထားတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။

ညီလင္းထက္ (Shwemom)

source : lifehack.org